30 Μαρ 2009

Η Αριστερά και ο Αναρχισμός.

Οι ρίζες του αναρχισμού βρίσκονται στη σκέψη του Γάλλου φιλόσοφου Ζαν Ζακ Ρουσσώ. Ήταν ως πολιτική ιδεολογία και πολιτικό κίνημα του 19ου αιώνα, αντίθετος στο κράτος και σε όλες τις μορφές καταπιεστικής εξουσίας (στρατούς, εκκλησίες, γραφειοκρατίες).
Αξίωνε τη διάλυση του κράτους και την αντικατάστασή του από μια κοινωνία όπου όλοι θα έχαιραν ίσης μεταχείρισης και θα συνεργάζονταν μεταξύ τους εθελοντικά, προωθώντας μορφές αυτοδιαχείρισης και άμεσης δημοκρατίας στο επίπεδο των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών.
Ο πρώτος που αποκάλεσε τον εαυτό του αναρχικό ήταν ο Γάλλος Προυντόν, ο οποίος επιθυμούσε την ειρηνική αλλαγή του κοινωνικού συστήματος/κατεστημένου, ενώ ο Ρώσος Μπακούνιν, ο οποίος υποστήριξε την επαναστατική λύση, κατέστησε τον αναρχισμό το σοβαρότερο ανταγωνιστή του μαρξισμού στο εργατικό κίνημα και στο πολιτικό χώρο τη αριστεράς.