11 Οκτ 2007

Πολιτικές Σκέψεις (a).

Μας έχει διαστρεβλώσει όλους, μια εκπαίδευση που από τη μικρή μας ηλικία προσπαθεί να σκοτώσει μέσα μας το κριτικό πνεύμα και να αναπτύξει το πνεύμα της συγκατάβασης και της υποταγής.

Η Ελευθερία, η Ισότητα και η πρακτική της Αλληλοβοήθειας είναι το μοναδικό ουσιαστικό εμπόδιο που μπορούμε να αντιτάξουμε στα αντικοινωνικά ένστικτα ορισμένων από εμάς.

Ένας κόσμος στον οποίο το νερό και το ρεύμα θα φτάνει σε εμάς μέσα από τεράστιους ιδιωτικούς σταθμούς, θα παραμένει ουσιαστικά έξω από τον έλεγχό μας. Η πολιτική όμως, είναι μια ελπίδα, ίσως μέσα από τη συζήτηση και τη σύνθεση να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην αναδιανομή της εξουσίας, υπέρ των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: