2 Οκτ 2007

Η Ενιαία Ριζοσπαστική Αριστερά ως πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα.

O στόχος πρέπει να είναι ο απεγκλωβισμός μεγάλων κοινωνικών ομάδων από την εκλογική ομηρία του δικομματισμού. Κοινωνικών ομάδων που πραγματικά επιδιώκουν ελευθερία έκφρασης, ποιότητα ζωής, κοινωνική δικαιοσύνη.

Σήμερα είναι φανερό πως αυτοί οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, για διάφορους λόγους. Αυτό είναι κατανοητό από τον Ελληνικό Λαό, απλά δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική πρόταση που να πείθει πως μπορεί να αναλάβει άμεσα και με επιτυχία, τη διακυβέρνηση της χώρας. Όταν αυτή η πρόταση υπάρξει, είναι απολύτως βέβαιο πως η λαϊκή απαίτηση για για μια δίκαιη κοινωνία θα εκφραστεί με πρωτοφανή για τα δεδομένα της μεταπολίτευσης τρόπο.

Ιδεολογικά, πολιτικά και κοινωνικά κινήματα που εστιάζουν στην προσωπική ευθύνη που έχει το άτομο για τις πράξεις του απέναντι στον εαυτό του και το κοινωνικό σύνολο, που εστιάζουν στις δυνατότητες της εθελοντικής συνεργασίας και αμοιβαίας βοήθειας των ανθρώπων με βάση τον ατομικό αυτοπροσδιορισμό και την προσωπική συμμετοχή, όπου οι κοινωνικές σχέσεις θεμελιώνονται στην "εκούσια" ομαδική συγκρότηση αυτόνομων ατόμων, την αμοιβαία βοήθεια και την αυτοδιάθεση, κινήματα που διακηρύσσουν την κυριαρχία του ηθικού νόμου του ατόμου, προοδευτικές πολιτικές που γεννιούνται μέσα από τις διαρκείς και μόνιμες ζυμώσεις της σύγχρονης πολιτικής σκέψης, σίγουρα είναι πολιτικές προσπάθειες που κινούνται στο χώρο της ενιαίας ριζοσπαστικής αριστεράς και αναμφισβήτητα μπορούν να οδηγήσουν στη σταδιακή βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και πολιτικής, αναβαθμίζοντας τη ποιότητα σκέψης των Ελλήνων.

Η πολιτική πρόταση της ενιαίας ριζοσπαστικής αριστεράς, πρέπει να είναι το αποτέλεσμα έκφρασης της συνειδητής πολιτικής επιλογής των Ελλήνων και όχι απλά η έκφραση της λαϊκής δυσαρέσκειας.

Σταδιακά για μεγάλο μέρος του Ελληνικού λαού θα τεθεί θέμα επιβίωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δύσκολο να προβλεφθεί ο τρόπος και το μέγεθος της αντίδρασης του κόσμου.

Για να προλάβουμε εξαιρετικά δυσάρεστες καταστάσεις, αυτό που πρέπει να γίνει είναι πρώτα να αφυπνιστεί ο πολιτικός και πνευματικός κόσμος της χώρας και μετά οι απλοί πολίτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: